ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ โดย คณะกรรมการ โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย...

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ โดย คณะก...

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกร...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.06

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพ...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.05

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพ...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.04

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.4 เรื่อง “หมาเห่าไม่กัด หมากัดไม่เห่าจริงหรือไม่?” รายการที่ให้ค...

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไท...

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ใน...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.03

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.3  ยาพาราเซตามอล (paracetamol) หาง่าย แต่เป็นพิษร้ายแก่สัตว์เลี้ยง (สำหรับ...

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น