ประกาศจากมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ประเทศไทย

TAHSA (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation)  คือ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี  2553  เป้าหมายของโครงการนั้น  คือ  การที่คนในวิชาชีพสัตวแพทย์เองจะได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการให้บริการการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมายอยู่ในระดับเดียวกับสากล และที่สำคัญ ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย จะเป็นแนวทางปฎิบัติให้เกิด มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความมั่นใจในบริการการรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นเป้าหมายสูงสุด

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกรรมการ โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)   วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   กรรมการตรวจประเมิน ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.06

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง   EP.6 จริงหรือไม่ ที่หมาควรกินอาหารสด เพราะหมาป่าก็กินอาหารสด   โดยอ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม   ดำเนินรายการโดยน.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล   เชิญชวนแชร์ข้อมูลในไลน์หรือสื่ออื่นๆ ของคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เลี้ยงสัตว์by VPAT https://www.youtube.com/watch?v=KdtOuurWjWo

Copyright 2020 – TAHSA