ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

สำหรับการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไ...