รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.02

Share:

Facebook
รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”
EP.2 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (สำหรับประชาชน)
เรื่อง “กินน้ำตาล ทำให้หมาดุจริงหรือ?”
 
ค้นหาคำตอบได้จาก
รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.2
 
โดย
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม
 
ดำเนินรายการโดย
นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์
นายสัตวแพทย์สุนิพัจ พร้อมมูล

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น