รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.06

Share:

Facebook

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

 

EP.6 จริงหรือไม่ ที่หมาควรกินอาหารสด เพราะหมาป่าก็กินอาหารสด

 

โดย
อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม

 

ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล

 

เชิญชวนแชร์ข้อมูลในไลน์หรือสื่ออื่นๆ ของคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เลี้ยงสัตว์
by VPAT