รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.05

Share:

Facebook
รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”
รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง
 
 EP.5 ทีซีมัยซิน ยาที่แสนจะหาง่าย แต่ป้อนหมาแมวได้จริงหรือ (สำหรับประชาชน)
 
โดย
ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
 
ดำเนินรายการโดย
น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์
อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น