รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.01

Share:

Facebook

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

EP.1 ความแตกต่างระหว่างยาลดการอักเสบและยาฆ่าเชื้อ (สำหรับประชาชน)

– ยาลดการอักเสบและยาฆ่าเชื้อแตกต่างกันอย่างไร

– การให้ยาลดการอักเสบหรือการให้ยาฆ่าเชื้อแบบผิดวิธีมีผลเสียต่อตัวสัตว์หรือไม่

ค้นหาคำตอบได้จาก
รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.1
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ดร.สมัคร สุจริต

ดำเนินรายการโดย
นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์
และ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธนพล สันติวัฒนธรรม

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น