ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2

Share:

Facebook
ภาพบรรยากาศ
การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2
ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2
โดย
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย