ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

 

สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์

ของคณะกรรมการ

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA)

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ณ โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

 

กรรมการตรวจประเมิน

ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์

ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ

อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์

 

#TAHSA

#โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

#ติดต่อตรวจประเมิน 097-237008

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น