ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ โดย คณะก...

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกร...

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไท...

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ใน...

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพย...

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ใน...

การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)ณ โ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ที่ผ่านการตรวจรับ...