การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)ณ โ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระ...

ทำหมันแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์ ทำให้ท่อปัสสาวะตีบจริงหรือ?

โดย ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ ทำหมันแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์ ทำให้ท่อปัสสาวะตีบจริงหรือ? ก...

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิค-19 ในสัตว์เลี้ยง

1. โรคโควิด-19 สามารถติดสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่ ตอบ มีรายงานว่าสัตว์หลายชนิดสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ อาทิ สุนั...

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ที่ผ่านการตรวจรับ...

ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

สำหรับการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไ...

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น