รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.06

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพ...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.05

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์ เพ...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.04

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.4 เรื่อง “หมาเห่าไม่กัด หมากัดไม่เห่าจริงหรือไม่?” รายการที่ให้ค...

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น