ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ใน...

รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.03

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.3  ยาพาราเซตามอล (paracetamol) หาง่าย แต่เป็นพิษร้ายแก่สัตว์เลี้ยง (สำหรับ...

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น