วันสัตวแพทย์ไทย

Share:

Facebook

TAHSA คือ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศ ไทย” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศ​