รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.02

Share:

Facebook
รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”
EP.2 พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (สำหรับประชาชน)
เรื่อง “กินน้ำตาล ทำให้หมาดุจริงหรือ?”
 
ค้นหาคำตอบได้จาก
รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.2
 
โดย
อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม
 
ดำเนินรายการโดย
นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์
นายสัตวแพทย์สุนิพัจ พร้อมมูล