รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.03

Share:

Facebook

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.3 

ยาพาราเซตามอล (paracetamol) หาง่าย แต่เป็นพิษร้ายแก่สัตว์เลี้ยง (สำหรับประชาชน)

– ยาพาราเซตามอล เกิดพิษในแมวได้อย่างไร  

– ในสุนัขสามารถใช้ยาพาราเซตามอลได้หรือไม่ 

ค้นหาคำตอบได้จาก รายการเช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT) EP.3 

 

โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ดร.สมัคร สุจริต 

 

ดำเนินรายการโดย 

นายสัตวแพทย์ตุลธร โกศัลวัฒน์ 

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ธนพล สันติวัฒนธรรม

 

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น