ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

Share:

Facebook

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

🏥 สำหรับการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation – TAHSA)
ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

📍เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

🩺 กรรมการตรวจประเมิน
ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
สพ.ญ.มรกต เกรียงพันธุ์อมร
คุณพงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา

#TAHSA
#โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
#ติดต่อตรวจประเมิน 097-2370086
📱Line: @tahsa

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น