ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า

ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาสิรินธร-ปิ่นเกล้า

โดย

อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์

ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น