ทำหมันแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์ ทำให้ท่อปัสสาวะตีบจริงหรือ?

Share:

Facebook

โดย ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

ทำหมันแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์ ทำให้ท่อปัสสาวะตีบจริงหรือ?

การทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์ (prepubertal neutering) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์มานานกว่า 30 ปี ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียออกกฎหมายตั้งแต่ปี 2001 ให้สุนัขที่เลี้ยงในเมืองหลักของประเทศต้องได้รับการทำหมันที่อายุ 6 เดือน และแมวอายุ 3 เดือน นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจาก International Society for Feline Medicine และ The Cat Group, UK (Mazeau et al. 2021)

ในปี 2017 สมาคมสัตวแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Veterinary Medical Association, AVMA) เสนอแนวปฏิบัติให้ทำหมันแมวทั้งเพศผู้และเพศเมียได้ตั้งแต่อายุ 5 เดือน และสหพันธรัฐยุโรป (Federation of Veterinarian of Europe, FVE) (June 2019) กำหนดให้ทำหมันแมวได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือนขึ้นไป เนื่องจากยาสลบได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยสำหรับสัตว์อายุน้อย รวมทั้งมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่แมวเล็กชณะผ่าตัดได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับสุนัข AVMA ยังขอให้สัตวแพทย์พิจารณาอายุที่เหมาะสมเป็นกรณีไป โดยวิเคราะห์จากพันธุ์ เพศ และอายุ เช่น โอกาสการเกิดโรค cruciate ligament rupture และ osteoarthritis ในสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่ทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์ (Simpson et al. 2019)

สำหรับการศึกษาเปรียบเทียบผลของการทำหมันแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 8-12 สัปดาห์) เทียบกับแมวทำหมันช่วงอายุปกติ (6-8 เดือน) รวมหมด 800 ตัว เป็นเวลา 24 เดือน ไม่พบความแตกต่างของอุบัติการณ์การเกิดโรค feline lower urinary tract disease (FLUTD) ท่อปัสสาวะอุดตัน (urethral obstruction) และโรคผิวหนัง (Porters et al. 2015) การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อปัสสาวะแมวเพศผู้ที่ทำหมันก่อนและหลังวัยเจริญพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน (Root Kustritz et al. 1996) ในทางกลับกัน แมวที่ทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์มีโอกาสเกิดโรค feline degenerative joint disease (DJD) ได้น้อยกว่าแมวที่ไม่ได้ทำหมัน ประเมินเมื่อแมวอายุถึง 6 ปี (Maniaki et al. 2021) และแมวที่ทำหมันก่อนอายุ 6 เดือน ลดโอกาสเกิดเนื้องอกเต้านม (Overly et al. 2005)

กล่าวโดยสรุป การทำหมันแมวก่อนวัยเจริญพันธุ์ เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 4-5 เดือน โดยให้คำนึงถึงภาวะ hypoglycemia และ hypothermia ซึ่งป้องกันได้โดยการลดระยะเวลาอดอาหารก่อนผ่าตัดเหลือไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใช้ถุงน้ำร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้ารองขณะผ่าตัด

เอกสารอ้างอิง

  • Maniaki E, Murrell J, Langley-Hobbs SJ, Blackwell EJ. 2021. Associations between early neutering, obesity, outdoor access, trauma and feline degenerative joint disease. J. Feline Med. Surg. Online ahead of print. doi: 10.1177/1098612X21991456
  • Mazeau L, Wylie C, Boland L, Beatty JA. 2021. A shift towards early-age desexing of cats under veterinary care in Australia. Sci. Rep. 11(1): 811.
  • Overly B, Shofer FS, Goldschmidt MH, Sherer D, Sorenmo KU. 2005. Association between ovariohysterectomy and feline mammary carcinoma. J. Vet. Intern. Med.19(4):560-563.
  • Porters KL, Polis I, Moons CPH, Van de Maele I, Ducatelle R, Goethals K, Duchateau L, de Rooster H. 2015. Relationship between age at gonadectomy and health problems in kittens adopted from shelters. Vet. Rec. 176: 572.
  • Root Kustritz MV, Johnston SD, Olson PN. 1996. Effect of prepubertal and postpuberal gonadectomy on heat production measured by indirect calorimetry in male and female domestic cats. Vet. Radiol. Ultrasound. 38(1):42-47.
  • Simpson M, Albright S, Wolfe B, Searfoss E, Street K, Diehl K, Page R. 2019. Age at gonadectomy and risk of overweight/obesity and orthopedic injury in a cohort of Golden Retrievers. Plos One. 14(7):e0209131. Doi:10.1371/journal.pone.0209131.

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น